İlkay Dikmen Yetik

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti, Ankara

İlkay Dikmen Yetik, Dil ve Konuşma Terapist ve Uzmanı, Ankara

Dil Bozukluğu

Dili anlama ve/veya kullanmada günlük hayatı etkileyecek kadar (karmaşık cümleleri anlama ve üretmede zorluk ya da yeni sözcükleri öğrenme ve kullanmada vb.) zorluk yaşamaktır. Dil bozukluğuna bağlı olarak iletişimde yaşanan güçlükler kişinin sosyal hayatında, okulda ya da işte sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir.
Dil ve konuşma terapisinin amacı Dil bozukluğu gelişimsel olabildiği gibi, ek bir probleme (yaygın gelişimsel bozukluk, beyin hasarı, down sendromu gibi) bağlı olarak da görülebilir.

Konuşma Sesi Bozuklukları

Bireyin konuşmada sesletim (sesleri üretememe ya da yanlış üretme), sesbilgisel hatalar (seslerin yanlış dizilimi) gibi konuşmasının anlaşılırlığını etkileyen problemler yaşamasıdır. Apraksi
Kişinin söylemek istediklerini doğru söylemede güçlük çekmesidir. Konuşma apraksisi çocukluk döneminde olduğunda buna gelişimsel apraksi , sonradan beyin hasarına bağlı ortaya çıktığında ise edinilmiş apraksi denilmektedir.

Gelişimsel aprakside çocuk, seslerin üretimi ve bu seslerin hece ve sözcüklere dönüştürülmesi için kullanılan konuşma organlarını, konuşma sırasında doğru şekilde kullanamaz. Bu problem çocuğun ses, hece ve sözcükleri doğru sesletmede sıkıntı yaşamasına sebep olur. Çocuk ne demek istedğini bilmesine rağmen, bunu söylemek için sesleri doğru sırada bir araya getiremez ve belli bir sürede bunu doğru söylemede zorluk yaşar. Çocuk ilk seferinde sözcüğü doğru söylemeyi başarsa bile, söylediğini yinelemesi istendiğinde istese de doğru üretim yapamaz.

Dil ve konuşma terapisinin amacı

Akıcılık Bozuklukları

Takifemi
Kısaca hızlı bozuk konuşma olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluk az bilinmekle birlikte aslında kekemelik gibi konuşmanın akışında bozulmaya sebep olduğundan akıcılık bozuklukları kategorisinde yer almaktadır. Bu bireylerin çevre tarafından anlaşılması zor olmakta ve bu problem iletişimde güçlük yaratmaktadır.

Kekemelik
Konuşmanın akıcılığının, zamanlamasının ses, hece, sözcük tekrarları, uzatmalar ve/veya sesli ya da sessiz bloklarla sekteye uğramasıdır.
Konuşma bozukluğunda yaşanan aksamalarla birlikte ikincil davranışlar, fiziksel gerilim, olumsuz tepkiler, sesler/sözcüklerden ve/veya durumlardan kaçınma ya da iletişimi azaltma olabilmektedir. Ancak asıl önemli olan kekemeliğin temel davranışlarıdır. Dil ve konuşma terapisinin amacı