artikülasyon bozukluğu

Harfleri Yanlış Söyleyen Çocuğumu Ne Zaman Terapiye Başlatmalıyım?

Artikülayon bozuklukları ya da bazen fonolojik bozukluk ve apraksi çocuklarda harfleri yanlış söyleme nedenleri arasındadır. Konuşma sırasında hata yaptığı gözlenen çocuklarda bunlardan birinin varlığı akla gelebilir.

Bir sorunun bozukluk olarak tanılanabilmesi için bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterlerden bir tanesi yaşanan sorunun normal normlar içinde, yani genel olarak diğer çocuklarla kıyaslandığında o problemin o yaş grubunda yaşanma ihtimali dahilinde yer alıp almadığıdır.  Daha basit olarak 2 yaşındaki bir çocuğun konuşması sırasında eksik konuşması, birçok harfi konuşması sırasında kullanmaması normal iken, aynı durum 5 yaşında bir çocuk için normal değildir yani normların dışındadır.

Artikülayon bozuklukları konusunda şunu açıkça söyleyebiliriz. 4,5 yaşına gelmiş bir çocuğun türkçedeki bütün harfleri doğru üretmesini bekleriz. Bazen duruma göre /r/ harfi Türkçe konuşan çocuklar arasında biraz daha geç edinilebildiğinden dolayı bu sesi üretmeyen çocukları dil ve konuşma terapisine başlatmak için birkaç ay, belki beş yaşına kadar beklemek de bir seçenek olabilir. Artikülayon bozuklukları teşhis ve terapisinde  uzman bir dil ve konuşma terapistine danışmak en uygunudur.

Diyelim çocuk 4.5 yaşında ancak akranları tarafından anlaşılmıyor, bu çocuğun iletişiminde ve duygusal durumunda sıkıntılar yaratıyor ise bu Artikülayon bozuklukluğuna işaret olabilir, beklemeden uzman bir dil ve konuşma terapistinden değerlendirme almak ve uygunsa terapilere başlamak gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta da MUTLAKA çocuğun Artikülayon bozukluğu okula başlamadan halledilmesi gerektiğidir. Bazı doktor ya da öğretmenler aileyi, çocukların okula başlayınca söyleyemedikleri konuşma seslerini öğrenmeleri konusunda telkin edebilmektedir. Evet, bazen çocuklar okuma yazmayı öğrenirken eksik harflerini de düzeltebilirler ANCAK düzeltemeyen çocuklar da bu Artikülayon bozukluğu 1. sınıfın başlamasıyla birlikte akademik probleme de dönüşür.

Unutulmamalıdır ki, çocuk okulla birlikte harflerini düzeltebilse de, düzeltemese de her iki durumda da çocuğun omzuna hem okuma yazmayı öğrenme hem de konuşmayı düzeltme yüklenmiş olur. Bu da beklenmeden müdahale edilmesi gerekilen bir artikülasyon ya da konuşma sesi bozukluğuna işaret edebilir.

Leave a Comment