Artikülasyon Bozukluğu

Konuşma seslerinin tamamı havanın konuşma organlarımız tarafından şekillendirilmesi sonucu konuşma seslerine/harflere dönüşür. Bazılarımız bu harfleri ilk başta yanlış üretsek de, zaman içinde düzelterek doğrusunu söylemeyi kendi kendimize öğreniriz. Bazılarımız ise konuşma sırasında yanlış kullandığı harfleri kendiliğinden düzeltmeyi öğrenemez. Yanlış kullanmaya devam eder.

Harflerin yanlış üretilmesi bazen fiziksel engellere bağlı olabildiği gibi ( örn. Eksik dişler, dilin büyüklüğü vb.), çoğunlukla yanlış öğrenmeye bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumda yapılması gereken şey, dil ve konuşma terapisi desteği ile hatalı seslerin nasıl doğru üretileceğini öğrenmek ve bu yeni öğrenilen doğru üretimi konuşmada genellemektir.

Konuşma sırasında yanlış söylendiği duyulan seslerin varlığı akla konuşma sesi bozukluklarının varlığını getirir. Yanlış duyulan ses birkaç nedenden yanlış üretiliyor olabilir. Eğer o sesi kişi hiç üretemiyorsa, örneğin /k/ sesini söyleyemiyor ve onun yerine /t/ sesini kullanıyorsa, kuş yerine ‘tuş’, kemik yerine ‘temit’ gibi, EVET bunun bir sesletim/ artikülasyon bozukluğu olduğu söylenebilir. Fakat kişi bir sesi aslında üretebiliyor ancak yanlış yerde kullanıyorsa, örneğin ayakkabı yerine ‘abakayı’, kitap yerine ‘tipak’ gibi, o zaman fonolojik bozukluk düşünülmektedir. Bazı nörolojik durumlarda da yine konuşma seslerinin yanlış üretilmesi söz konusu olabilmektedir.

Sonuç olarak her hatalı ses/harf üretimi için artikülasyon bozukluğu demek doğru olmaz. Ancak sıklıkla karşılaşılan sorun artikülasyon bozukluğudur. Diğerleri kıyasla daha az karşılaşılan sorunlardır. Problemin doğru tespiti ve terapi süreci için uzman bir dil ve konuşma terapistinden değerlendirme ve destek almak gerekmektedir.

Leave a Comment