Çalışma alanlarım aşağıdaki konuşma bozuklukları ve / veya

bunlardan kaynaklı dil, konuşma ve iletişim güçlüklerinden oluşmaktadır.

 

Artikülasyon (Sesletim) Bozukluğu

Fonolojik Bozukluk

Kekemelik

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Afazi

Apraksi

Dizartri

Yaygın Gelişimsel Bozukluk-Otizm

Asperger Sendromu

Cerebral Palsy

İşitme Engeliyle İlişkili Dil-Konuşma Bozuklukları

Down sendromu

Ses Bozukluğu