• Dünyada kekemeliği olan kişi sayısı yaklaşık olarak nedir?
  • Yaklaşık 70 milyon kişide kekemelik bulunduğu şeklindedir.
 • Kekemeliği olan erkek ve kadın oranı nedir?
  • Erkeklerde kadınlara göre yaklaşık dört kat fazladır.
 • Kekemeliğe ne sebep olur?
  • Gelişimsel kekemeliğe etki ettiği düşünülen faktörler şöyledir:

Genetik – Kekemeliği olan kişilerin yaklaşık %60’ında ailesinde kekemelik öyküsü
bulunmaktadır.
Çocuğun gelişimi – ek bir dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklarda kekemelik görülme
ihtimali daha fazladır.
Nörofizyoloji – nörolojik araştırmalar kekemeliği olan bireylerin dil ve konuşmayı farklı
işlemlediğini göstermektedir.
Aile dinamikleri – aile içindeki yüksek beklentiler ve hızlı yaşam tarzı kekemeliği
pekiştirebilir.

 • Kekemelik tek birşeye bağlı olarak mı ortaya çıkar?
  • Kekemelik bir ya da birden çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir ancak kekemeliğin devam etmesi ya da ilerlemesindeki etkenler ortaya çıkmasına sebep olanlardan farklı olabilir.
 • Kekemelik tedavi edilir mi?
  • Kekemelikte kesin tedavi diye birşey yoktur!!!
 • Kekemelikte terapiler işe yarar mı?
  • Evet, kekemelikte uygulanan birçok kekemelik terapi yaklaşımları bulunmaktadır. Uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından uygulanacak bu terapilerden bireyler çok fayda sağlayabiliriler.
 • Kekemelikle ilgilenen tek uzman dil ve konuşma terapistleri midir?
  • Evet, kekemelik tedavisi tanı koyma ve terapi yapma yetkisi uzman dil ve konuşma terapistlerindedir. Kekemelik terapi sürecinde olması gereken birincil uzman dil ve konuşma terapistidir ancak kekemelik çok faktörlü bir konuşma sorunu olduğundan başka uzmanlarla da(psikolog ve psikiyatrist gibi) iş birliği içinde çalışması gereken durumlar bulunmaktadır. Bu durumda kişinin ihtiyacına göre birden fazla uzmanın işbirliği içinde yürüyen bir terapi sürecinden bahsedilebilir.
 • Sadece çocuklar mı kekemelik terapilerinden fayda sağlar?
  • Hayır, her yaş grubundan; çocuk, ergen, yetişkin birey kekemelik terapilerinden fayda sağlayabilir. Ancak tabi temel prensip olarak yapılacak müdahale ne kadar erken olursa, birey için o kadar iyi olur.
 • Çocukların yaklaşık ne kadarında kekemelik görünür?
  • Çocukların yaklaşık %5’inde 6 ay ya da daha uzun süren kekemelik görünür.
 • Çocukluk döneminde kekemeliğin kendiliğinden geçme ihtimali nedir?
  • Kekemelik görülen çocukların ( toplumda %5) dörtte üçünde kekemelik kendiliğinden geçmekte, ancak yaklaşık %1’i kadarında ise uzun süreli olarak kalıcı olmaktadır. Buna tedbir olarak yapılacak en iyi şey erken müdahaledir.
 • Kekemelik duygusal ya da psikolojik travmaların sonucunda mı olur?
  • Hayır, kekemeliğin duygusal ya da psikolojik travmalar sonucunda olduğunu düşündürecek bir veri yoktur. Kekemeliği olan bireylere bakıldığında kekemeliği olmayan bireylere göre daha fazla fiziksel ya da duygusal travma öyküsü bulunmamaktadır.
 • Çocuğum kekelemeye başladı. Beklemeli miyim yoksa yardım mı almalıyım?
  • Sürecin en başından itibaren probleme doğru yaklaşmak ve gerekli zamanlarda gerekli müdahaleleri yapmak çok önemlidir. Bu nedenle kekemelik başlangıcı olduğunu düşündüğünüz durumlarda uzman bir dil ve konuşma terapisti ile iletişime gereçek öncelikli olarak size rehberlik etmesini, sizi yapabilecekleriniz konusunda yönlendirmesini istemek en doğrusu olaraktır. Devam eden zamanlarda terapistiniz süreci takip edecek ve eğer ihtiyaç duyar ise çocuğunuzla birebir çalışarak direk terapi müdahaleleri yapmayı uygun bulabilir. Kritik zamanları kaçırmamak adına en baştan itibaren destek ve rehberlik almak en doğru tercih olacaktır.
 • İnternette kekemelikle ilgili birçok bilgi var. Bunlara güvenip, önerilen uygulamaları yapmalı mıyım?
  • İnternet tüm herşeyde olduğu gibi kekemelikle ilgili olarak da doğrusu ve yanlışı ile birçok bilgi barındırmaktadır. Hatta maalesf doğrudan çok yanlş bilgi barındırdığı ve kişilerin bunlara güvenerek yanılsamasına ve müdahale için zaman kaybı yaşamasına sebep olduğu söylenebilir.

Leave a Comment